Loading...

 

泰國人手制小木壇

佛牌唔洗周圍放, 打做一個小型神壇, 非常方便

尺寸:高三吋x闊五吋

$240


按尺寸及木質而定, 不定時會番 特大或 組合形佛卓

一般由$100 – $250蚊不等


$40, $50

定時會番白香及黑香, 合適供奉各位神佛弓 (p.s 每次返既香都有機會唔同)


 

 

蠟燭也是必須的,代表佛法及戒律

黑蠟燭及黃蠟燭同樣禮拜唔同既神佛所用

照片中的細黃蠟燭為$35 , 大為$45

黑蠟燭則為$25


佛牌收藏家必備之品

圖中此格數為大 $240 ,中 $180 ,細 $160


供碟, 放置各種供品, 此尺寸為4.5吋闊

$40


仿鮮花圈 – $35


供杯連底部蓮花座 – $35


泰國進口佛牌專用平咀鉗,不怕換扣時整花,握手位唔驚會甩舊膠出黎

$120 一對


仿象牙 , 約高4.5吋, 遲D會番其他尺寸

$180 一個


泰國進口純金泊 , 可用來貼上神佛作禮佛之用

$50 (十片)


泰國純銀龍也扣 , 用來寫上手鏈或頸鏈上面作配搭

一粒$ 40


木國人手制樹心木雕大象 , 常見被用來還四面神, 或者當工藝品亦可

$250


 金銀樹

細 $100, 中 $200 一個

Shopping Cart
Scroll to Top