lp壯為四面神名師, 但供請處只剩一款可以請, 仲見到罕有既 拉胡澤度嘩

呢到都有四面神, 但比較特別, 上香上16支~

睇下影得幾靚~

驚見猩猩~

出面竟然有水財佛

zach要求要相留念一下

2561去的時侯, 原來死左了, rip

外國人都專程過黎上香

師父講解可以單面上16支香, 或者每邊4支香

Wat Boonyarit 龍婆壯

Wat Boonyarit 龍婆壯

Wat Boonyarit 龍婆壯

Wat Boonyarit 龍婆壯

購物車
Scroll to Top