LP Saithong, 我一位尊敬既高僧, 可惜早走唔見到.. r.i.p

有幸見到師父既細佬, 傾左好耐師父既生平, 因為網上資料好多都唔齊

聽聞呢家個新主持算命好叻, 想算下, 但果陣太多人, 最後都冇算過就走了

掛起是師傅一些照片及法會資料

廟內供請聖物的地方,仍然有師傅圓寂之前既聖物

購物車
返回頂端
六月出發

包殼/捐棺

6月出發到泰國,提供各類防水殼/銀殼/金殼服務,另有義德善堂捐棺