Wat Kam Pen Sean 龍婆飄

去之前其實已經知道好難有機會見到LP飄師父, 因為佢有成9間廟既主持.

經過小弟一番google, 終於知道師父就起到住. 好開心搵到間廟, 果陣司機聽到話去, 都比個叻叻手勢

但到左才知道師父間唔中早上先肯見善信… 可惜可惜. 如是者, 供請完聖物就照下相咁

搵到師父既師父LP Wang既塔. 希望下次早D有機會見到師父啦

供請處見到師父既早期聖物(其實都係早10年到), 好貴.

有客人問點解請咁少番黎, 因為真係好貴請唔起…. sosad

 

據說呢個師父係第一個起呢間廟

購物車
返回頂端
六月出發

包殼/捐棺

6月出發到泰國,提供各類防水殼/銀殼/金殼服務,另有義德善堂捐棺